d k p   s y s t é m

Při otevření Ulduaru přešla guilda na EPGP systém..

Archiv RAIDů:

WotLK preUlduar raidy si prohlédněte tady..

TBC raidy si prohlédněte tady..

raidy staré guildy Limited vidíte v archivu..

Detailní rozpis bodů starého systému je tady:
XLS nové DKP (aktualizováno 27.10.2009)
XLS DKP 2 (přepsáno 21.1.08)
XLS DKP 3 (přepsáno 5.11.07)