p o d m í n k y   p ř i j e t í

základní
práva
tresty
raidy
guild banka

(hráče mohou přijímat členové s hodností oficíra a vyšší)

 

z á k l a d n í   p r a v i d l a

 

p r á v a

 

t r e s t y

(o výši trestu budou rozhodovat všichni officíři)

 

r a i d y

 

v ě c i   v   g u i l d   b a n c e

Další informace jako je seznam věcí, které banka přijímá, farmící akce apod. najdete na fóru v oznámení oficírů.


Dodatky k RAIDŮM a DKP jsou na fóru v sekci Oznámení leaderů..